NEWS

Aplikace umožňuje komunikaci rodiči se školkou, zpracovává docházku dětí, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a připravuje data pro výpočet na školné, stravné, poplatky, případně hrazené kroužky.

Školkou OnLine se ve většině případů myslí program, tedy software a funkce, které jsou k dispozici pro řízení školy pro vedení školky a prezentaci pro rodiče s možností přístupu.

Mateřská škola ve státech střední Evropy znamená předškolní zařízení pro děti od 3 do 7 let. V mnoha jiných zemích se nazývá "kindergarten" (z němčiny - "zahrada pro děti") a označuje první stupeň vzdělání pro děti ve třídě (nultá úroveň ISCED). Tedy termín mateřská škola v některých zemích označuje součást formálního školního systému, zatímco...

Informační systém pro školku je systém s jehož pomocí může školka snadno prezentovat svoji práci směrem k rodičům a také dovnitř školy, ke svému zřizovateli školky a vedení školy. Systém pro školku nabízíme již od roku 2009. Systém pro školky Dignus

Program pro školky může být software, který pomůže ve školce zjednodušit procesy a zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči. Může obsahovat také matriku, třídnici apod.

Dětské skupiny, určené dětem od jednoho roku, kterých je v Česku k lednu 2021 celkem 1130 s maximální kapacitou necelých patnáct tisíc míst, mají zajištěny peníze na fungování do poloviny roku 2022. Jejich financování z evropských dotací za necelé tři roky skončí.

Magistrát Hlavního města Prahy na svém portále aktualizoval pro učitele a rodiče původní "COVID" Rozcestník nejen pro oblast on-line vzdělávání, ale i jako nástroj, který bude i nadále sloužit jako zásobník a inspiromat pro vzdělávání formální či neformální.

Nouzový režim dal stopku i v oblasti předškolní přípravy a to právě v čase, kdy se řeší odklady školní docházky a zápisy do škol. Mnoho škol pro své předškoláky pořádá různé akce online. Například Soukromá mateřská škola ProFamily vystavuje pracovní listy, úkoly a inspiraci pro své děti na zabezpečené internetové stránce, kterou poskytuje systém...

Zřizování a správa mateřských a základních škol patří mezi kompetence obcí a měst v případě státních škol a školek, správa mateřských a základních škol však může být zřízena a spravována též soukromým či neziskovým sektorem.

Program pro školky, online komunikace školky s rodiči dětí. Program pro dětské skupiny a školky. Rodiče komunikují se školkou jednoduše online pomocí programu.

Základní institucí předškolního vzdělávání je v našich krajích mateřská škola. Mateřská škola realizuje vzdělávání pro děti staršího předškolního věku tj. od 3 do 6 let. Některé soukromé mateřské školy přijímají i děti mladší.

Dětské skupiny jsou zařízení pro předškolní děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života, a to i díky flexibilním podmínkám, jakými je například úprava otevírací doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám rodičů. Ti mohou umístěním dítěte do dětské skupiny získat krom jiného i...

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Byli jsme u toho, když dnes proběhla jedna z prvních kontrol dotace na dětské skupiny na místě v zařízení péče o děti financovaném z výzvy 35/36, které používá náš systém Dignus. Za Dignus jsme se chtěli zaměřit na to, co kontroloři zjišťují.

Povinná školení pro školku BOZP, provádíme povinná školení zaměstnanců v BOZP dle legislativních požadavků v ČR. Bezpečnost práce, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů, kybernetická bezpečnost a hlavně ....vše pro školku online!