Chcete založit dětskou skupinu?

15.04.2019

Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou zařízení pro předškolní děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života, a to i díky flexibilním podmínkám, jakými je například úprava otevírací doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám rodičů. Ti mohou umístěním dítěte do dětské skupiny získat krom jiného i slevu na dani z příjmu. Dětské skupiny fungují na neziskové bázi a jejich zřizování a provoz upravuje příslušný zákon.

Chcete založit dětskou skupinu?

Dětskou skupinu mohou zakládat jak neziskové organizace, tak firmy, za jejím provozem ale často stojí jednotlivec. Nejčastěji to bývá člověk, který má již s poskytováním péče o předškolní děti zkušenosti. Není to ale podmínkou. Provozovateli dětských skupin se mohou stát např. maminky, které se vracejí z mateřské dovolené. Dětské skupiny se také stávají přirozenou součástí firem, které je zřizují pro děti svých zaměstnanců.

Chcete transformovat stávající zařízení pro předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona?

Zákonná úprava stanovuje parametry a normy pro dětské skupiny. A tak se některá již dlouhodobě provozovaná zařízení musejí transformovat, aby tyto podmínky splňovala. Hlavním důvodem bývají zjednodušené možnosti financování a naplňování fundraisingového plánu, ale také mnohé výhody pro rodiče dětí, které do skupiny docházejí.

Nevíte si rady?

Pomůžeme vám založit dětskou skupinu tak, aby odpovídala veškerým zákonným normám. Dohlédneme na rozjezd, budeme k dispozici v rámci poradenství, sestavíme spolu s vámi fundraisingový plán. Budete-li chtít, můžeme pro vás zařídit všechno zmiňované, nebo jen některé z dílčích kroků. Je pouze na Vás, zda si vyberete některý z námi nabízených balíčků (více v záložce naše služby), nebo zda si necháte sestavit nabídku na míru. Jsme tu pro vás a rádi se budeme podílet na vašem projektu.

Při zakládání a transformaci dětských skupin spolupracujeme také s architekty, hygienickými stanicemi, expertem na BOZP a dalšími odborníky.

Bližší informace na webu www.jesle-skolky.cz


Pro Vaši novou dětskou skupinu nebo mikrojesle budete potřebovat docházkový a informační systém. Přečtěte si o Dignus zde: Docházkový systém pro mikrojesle formou čtečky čipových karet