Správa MŠ - správa mateřských škol

03.08.2020

Zřizování a správa mateřských a základních škol patří mezi kompetence obcí a měst v případě státních škol a školek, správa mateřských a základních škol však může být zřízena a spravována též soukromým či neziskovým sektorem. 

Správu vaší mateřské školy jednoduše s Dignus

Státní správu ve školství vykonávají - MŠMT, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zahraničních věcí, Česká školní inspekce, ředitel a rada školy - u sou. církev. škol; pedagogická rada. MŠ a ZŠ zřizují obce, SŠ - kraje, církve, soukromé PO a FO

Povinná školní docházka

-začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší 6 let věku

-zákonný zástupce má přihlašovací povinnost a povinnost péče o školní docházku

I. Státní správa 

I.1. St. správa v kontextu veřejné správy VEŘEJNÁ SPRÁVA bývá charakterizována jako správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Tím je dána její nenahraditelná úloha jako specifické společenské činnosti řídícího a organizačního charakteru zaměřené na veřejné záležitosti a determinované veřejným zájmem. Jde přitom typicky o správní činnost podzákonného, nařizovacího a výkonného charakteru

1. Veřejná správa jako činnost je blízká správě soukromé tím, že i ona je správou, tedy cílenou činností zaměřenou k dosažení stanovených cílů, a v této souvislosti se pak pro ni někdy zjednodušeně používá označení "veřejný management"

2 . Naopak od správy soukromé školy se (vedle již uvedeného zaměření, když soukromá správa mateřská škola je správou soukromých škol záležitostí v soukromém zájmu) zásadním způsobem odlišuje tím, že je svým subjektům uložena právem jako povinnost a zejména pak svým veřejnomocenským charakterem, tedy tím, že disponuje veřejnou mocí. Vedle popsaného tzv. funkčního (materiálního) pojetí bývá pojem "veřejná správa".

Bližší informace najdete na O nás