Dětské skupiny mají zajištěné peníze z fondu EU jen do roku 2022

02.02.2021

Dětské skupiny, určené dětem od jednoho roku, kterých je v Česku k lednu 2021 celkem 1130 s maximální kapacitou necelých patnáct tisíc míst, mají zajištěny peníze na fungování do poloviny roku 2022. Jejich financování z evropských dotací za necelé tři roky skončí. 

Česko patřilo v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Situace se v průběhu času zlepšila, protože nedostatek jeslí a školek pomáhají řešit z části i dětské skupiny. 

Aktuálně jsou dětské skupiny dotovány z prostředků EU částkou zhruba 9125 korun na dítě za měsíc s možnou spoluúčastí rodičů. V porovnání s částkou, kterou jsou dotovány mateřské školy se jedná o více než dvojnásobek částky za dítě a měsíc. Navíc spoluúčast rodičů není zastropována.

Změnu financování a pravidel péče teď plánuje ministerstvo práce. V připravované novele navrhuje, aby se dětské skupiny od roku 2021 přejmenovaly na jesle a na jejich provoz přispíval stát. Na místo pro dítě pracujících či studujících rodičů, jemuž by ještě nebyly čtyři roky, by zařízení mohlo z rozpočtu dostávat 5000 korun měsíčně. Rodina by za pobyt dítěte v jeslích zaplatila za měsíc nejvýš třetinu minimální mzdy, což je nyní 4450 korun.

Na nastavení systému předškolní péče si koncem září v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi stěžovaly ředitelky mateřských škol (MŠ). Žádaly lepší financování mateřských školek a odměňování.


Počet dětských skupin v ČR k lednu 2021 zdroj MPSV: dsmpsv.cz/cs/najdete-si-svou-ds

Jejich jmenný soupis jsme provedli zde: