Naše MŠ, naše školka

02.06.2020

Základní institucí předškolního vzdělávání je v našich krajích mateřská škola. Mateřská škola realizuje vzdělávání pro děti staršího předškolního věku tj. od 3 do 6 let. Některé soukromé mateřské školy přijímají i děti mladší. 

V našich mateřských školách můžeme také nalézt skupinu dětí, které dovršily sedmi let a nezapočaly povinnou školní docházku na základní škole - dětí s odkladem školní docházky. 

Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti rok před nástupem do základní školy. Tyto děti mají právní nárok na umístění do mateřské školy. 

Dítě není bráno jako pasivní subjekt, který má učitel za úkol zušlechtit a opracovat, rodiče přestávají mateřskou školu využívat pouze jako místo, kde je na dítě dohlíženo v době, kdy vykonávají pracovní činnost. Naopak se do výchovy v mateřské škole aktivně zapojují, vznášejí požadavky, dotazy a připomínky. 

Právě proto, Vám může naše MŠ posloužit jako ukázka mš, kde využíváme systém Dignus. Totiž v ideálním případě rodič a učitelka dobře spolupracují. 

Jste také jedna z mateřských škol, která prohlubuje vztahy s rodinami v podobě společných výletů, slavností a akcí? 

Tak pro Vás je určen modul Úvod


.

.

.

O nás

Zprávy

NEWS

Školka v kapse

Slovníček pojmů