Jak probíhá kontrola na místě (ESF/MPSV)

25.04.2018

Byli jsme u toho, když dnes proběhla jedna z prvních kontrol dotace na dětské skupiny na místě v zařízení péče o děti financovaném z výzvy 35/36, které používá náš systém Dignus. Za Dignus jsme se chtěli zaměřit na to, co kontroloři zjišťují.


Více informací jsme napsali na náš Facebook pro sdílení mezi Vámi, provozovateli.

klikněte zde: https://www.facebook.com/dignussw Na kontrolu dorazili dva kontroloři v 9 hodin. Celá kontrola trvala 4,5 hodiny.

Jako první byl požadován export z docházkového systému Dignus za monitorované období, tedy za již odevzdaných 6 měsíců ze ZoR. Nekontrolují se však aktuální data, nýbrž dokumenty a podklady za období poslední schválené monitorovací zprávy.

 • Zaměstnanci
  • Docházka
  • Splnění kvalifikace
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Pracovní smlouvy
  • Lékařská prohlídka
 • Dokumenty k provozu
  • Stanovisko hygieny
  • Nájemní smlouva, výpis z katastru (vlastník nemovitosti)
  • Pojistné smlouvy
  • Jak je řešena strava
  • Podpisy smluv (jestli jsou podepsané před začátkem evidence docházky)
 • Z provozních věcí
  • Počet židliček, stolků, postýlek
  • Kontrola funkce docházkového systému (čipy, zapsání hodnoty, používání rodiči)
  • Hygienické a bezpečnostní opatření (výdejna, hasičáky, toalety, mísící baterie)

Dignus uspěl při kontrole bez problémů. Jeho vykazování je správné a export tabulek ve formátu a vzorcích a verzi (3 verze) tak, jak je požadováno.

www.dignus.cz