Obsazenost mateřských škol, jeslí a dětských skupin v souvislosti s aktuální situací Covid19

09.02.2021

aktualizace 9.2.2021

V jednotlivých okresech České republiky, i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování konkrétních mateřských škol, jeslí a dětských skupin, není pro tyto organizace jednotný a plošně závazný postup. Zařízení se ve většině případů adaptovala vzhledem k situaci s pandemií místním podmínkám, poptávce a s důrazem respektovat závazná pravidla a doporučení. 

Pan ministr Plaga průběžně informuje mateřské školy o aktuální situaci a MŠMT zasílá návody a postupy do škol tak, aby školy správně implementovaly preventivní opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situaci.

Metodicky vede MŠMT školy s tím záměrem, aby dodržením doporučených postupů školy omezily riziko šíření onemocnění covid-19 a minimalizovaly tak omezení v souvislosti s případnými mimořádnými opatřeními, pokud nastanou. Realizací těchto doporučení škola ve vztahu k onemocnění covid-19 zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp. povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce.


Podle dat společnosti Dignus Services počet mateřských škol, jeslí a dětských skupin v karanténě za poslední tři sledované měsíce (listopad 2020 - leden 2021) nenarůstá.
Je ovšem faktem, že se některá zařízení potýkají s karanténou opakovaně. 

Ve třetím kvartálu roku 2020 sledujeme pokles počtu dětí navštěvující školky a jesle a to v průměru o 7%. 

Ve čtvrtém kvartálu roku 2020 pak další pokles v průměru o 9%.  

Leden 2021 přináší meziměsíční nárůst počtu dětí s aktivní docházkou o více jak 12%. 

Pro data byl použit vzorek 110 zařízení s počtem přesahujícím 1450 dětí.
Celá ČR, nejmenší zařízení s kapacitou 10 dětí, největší s kapacitou 211 dětí.


Text čerpá z interních analytických dat společnosti Dignus Services s.r.o.
Tyto informace je povoleno šířit dále za podmínek uvedení zdroje "Dignus Services s.r.o."