Aplikace umožňuje komunikaci rodiči se školkou, zpracovává docházku dětí, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a připravuje data pro výpočet na školné, stravné, poplatky, případně hrazené kroužky.

Dětské skupiny, určené dětem od jednoho roku, kterých je v Česku k lednu 2021 celkem 1130 s maximální kapacitou necelých patnáct tisíc míst, mají zajištěny peníze na fungování do poloviny roku 2022. Jejich financování z evropských dotací za necelé tři roky skončí.

Magistrát Hlavního města Prahy na svém portále aktualizoval pro učitele a rodiče původní "COVID" Rozcestník nejen pro oblast on-line vzdělávání, ale i jako nástroj, který bude i nadále sloužit jako zásobník a inspiromat pro vzdělávání formální či neformální.

Nouzový režim dal stopku i v oblasti předškolní přípravy a to právě v čase, kdy se řeší odklady školní docházky a zápisy do škol. Mnoho škol pro své předškoláky pořádá různé akce online. Například Soukromá mateřská škola ProFamily vystavuje pracovní listy, úkoly a inspiraci pro své děti na zabezpečené internetové stránce, kterou poskytuje systém...

Byli jsme u toho, když dnes proběhla jedna z prvních kontrol dotace na dětské skupiny na místě v zařízení péče o děti financovaném z výzvy 35/36, které používá náš systém Dignus. Za Dignus jsme se chtěli zaměřit na to, co kontroloři zjišťují.