Evidence docházky a správa MŠ

23.02.2021

Dignus poskytuje správu MŠ a to jako komplexní nástroj. 

Níže si představíme některé jeho funkce pro evidenci sloužící jako Správa MŠ

Školní matrika slouží pro evidenci dětí

Evidence dětí poskytuje základní informace o dětech, jejich zákonných zástupcích, alergiích, specificích dítěte, oprávnění k vyzvedávání dítěte a další

Tým slouží pro evidenci zaměstnanců - učitelů, chův a provozních zaměstnanců,  k evidenci potřebných údajů o zaměstnancích, jejich docházku a plánování směn

Třídní kniha, neboli třídnice je interaktivní online a tisknutelná třídnice propojená s matrikou dětí ve škole. 

Modul pokladna eviduje a umožňuje jako deník tisknout doklady, vystavovat příjemky a výdejky

Modul správa majetku mateřské školy slouží k inventarizaci majetku a správu majetku školy, umožňuje tisk seznamů a jejich evidenci.

Modul Školné poskytuje automaticky přehled o platbách školného, je napojený na běžný účet školy a eviduje dlužné školné, tedy nedoplatky i přeplatky rodičů dětí ve vztahu ke škole a financím. Eviduje nejen školné, ale i kroužky, výlety, drobný materiál a podobně.