Slovníček pojmů

Informační systém pro školku je systém s jehož pomocí může školka snadno prezentovat svoji práci směrem k rodičům a také dovnitř školy, ke svému zřizovateli školky a vedení školy. Systém pro školku nabízíme již od roku 2009. Systém pro školky Dignus

Mateřská škola ve státech střední Evropy znamená předškolní zařízení pro děti od 3 do 7 let. V mnoha jiných zemích se nazývá "kindergarten" (z němčiny - "zahrada pro děti") a označuje první stupeň vzdělání pro děti ve třídě (nultá úroveň ISCED). Tedy termín mateřská škola v některých zemích označuje součást formálního školního systému, zatímco...

Školkou OnLine se ve většině případů myslí program, tedy software a funkce, které jsou k dispozici pro řízení školy pro vedení školky a prezentaci pro rodiče s možností přístupu.

Program pro školky může být software, který pomůže ve školce zjednodušit procesy a zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči. Může obsahovat také matriku, třídnici apod.

Zřizování a správa mateřských a základních škol patří mezi kompetence obcí a měst v případě státních škol a školek, správa mateřských a základních škol však může být zřízena a spravována též soukromým či neziskovým sektorem.

Program pro školky, online komunikace školky s rodiči dětí. Program pro dětské skupiny a školky. Rodiče komunikují se školkou jednoduše online pomocí programu.

Základní institucí předškolního vzdělávání je v našich krajích mateřská škola. Mateřská škola realizuje vzdělávání pro děti staršího předškolního věku tj. od 3 do 6 let. Některé soukromé mateřské školy přijímají i děti mladší.

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Povinná školení pro školku BOZP, provádíme povinná školení zaměstnanců v BOZP dle legislativních požadavků v ČR. Bezpečnost práce, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů, kybernetická bezpečnost a hlavně ....vše pro školku online!