Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Novinky

Komunikujte s rodiči

11.08.2020 14:35
KOMUNIKUJTE S RODIČI HROMADNÁ OZNÁMENÍ VŠEM RODIČŮM Nástěnka s lístečky je bezva, má ale jednu zásadní nevýhodu. Je ve školce. Rodiče si ji tak mohou přečíst jen když ráno vedou děti do školky nebo je odpoledne vyzvedávají. Zdrželi jste se na výletě? Jednoduše napíšete oznámení a všichni rodiče se to hned dozvědí. Oznámení můžete poslat všem, nebo jen vybrané skupině, například jen jedné dětské skupině, pokud jich máte více, nebo pouze konkrétnímu rodiči. DOKUMENTY PRO RODIČE, FORMULÁŘE, FAKTURY Předat potvrzení na daně, bezinfekčnost k výletu nebo fakturu nebylo nikdy jednoduší. Jakýkoliv dokument můžete do...
Vláda na svém zasedání v pondělí 20. července 2020 projednala a schválila zákon „o poskytování služby péče o dítě v jeslích“, tedy novelu zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině připravenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Celá novela ve svém aktuálním znění včetně návrhu prováděcích předpisů (např. vyhlášky 281 o provozních a hyg. podmínkách) je ke stažení tady. Aktuální verze novely je již minimálně čtvrtou v pořadí. Asociace novelu připomínkovala již na podzim 2018 (viz zde). V září 2019 představila na naší konferenci ministryně Maláčová novou verzi, která počítala se státní podporou pro děti do 4 let věku, a to ve výši 5 000 Kč měsíčně. Další verze novely se objevila na konci června 2020 (shrnutí zde) – tato verze počítala s názvem dětská...
Pozor Akce Cena  Připravili jsme pro nově vznikající dětské skupiny a mikrojesle akční cenu evidence docházky pro Mikrojesle a Dětské skupiny. Klikněte na záložku Ceny
Nová výzva 111 z OPZ - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu Platnost od: 10. 6. 2019 05:55, Platnost do: 15. 8. 2019 16:00 Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 6. 2019 06:00 Alokace v Kč: 258 000 000  
Dne 19. září 2019 pořádá Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí v Podnikatelském a inovačním centru v pražském Škodově paláci konferenci pro své členy. Konference bude zaměřena na téma, které zajímá každého provozovatele, a to zaměstnanci. Řešit budeme nejen povinnosti zaměstnavatele a pracovně-právní vztahy, ale hlavně praktické věci jako jsou možnosti dalšího vzdělávání zaměstnanců, podpora týmového prostředí, supervize zaměstnanců, ale také nábor zaměstnanců a jejich udržení. Bližší informace na : mojedetskaskupina.cz  

Chci dětskou skupinu

15.04.2019 16:17
Dětské skupiny Dětské skupiny jsou zařízení pro předškolní děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života, a to i díky flexibilním podmínkám, jakými je například úprava otevírací doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám rodičů. Ti mohou umístěním dítěte do dětské skupiny získat krom jiného i slevu na dani z příjmu. Dětské skupinyfungují na neziskové bázi a jejich zřizování a provoz upravuje příslušný zákon. Chcete založit dětskou skupinu? Dětskou skupinu mohou zakládat jak neziskové organizace, tak firmy, za jejím provozem ale často stojí jednotlivec. Nejčastěji to bývá člověk, který má již s poskytováním péče o předškolní děti zkušenosti. Není to ale podmínkou. Provozovateli dětských skupin se mohou stát např. maminky, které se vracejí z mateřské dovolené. Dětské skupiny se staké távají...
Docházkový systém Dignus splňuje požadavky na docházkový systém pro mikrojesle: Byly vyhlášeny dvě plánované výzvy s celkovou alokací 224 mil. Kč. Výzva 069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu Výzva 070 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze   Více o požadavcích na docházkový systém pformou čipových karet a evidence docházky pro mikrojesle najdete v našem článku: Provozovatel mikrojeslí je povinen evidovat řádné záznamy o přesné docházce pečujících osob v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu.xls nebo .xlsx ...   :    
Pravidla pro stávající projekty se nemění. Byly upřesněny podmínky pro projekty podávané po 1. lednu: - nové projekty na DS budou moci být podávané na rok až tři roky provozu (dva až šest půlroků, limit konce projektu bude upřesněn ve výzvě) - navýšení financí vzhledem k růstu cenové hladiny: 1) jednotka provozu z původních 7 850 Kč na dítě a měsíc na 9 125 Kč na dítě a měsíc provozu  2) jednotka nájmu z původních 700 Kč na dítě a měsíc na 800 Kč na měsíc a dítě 3) jednotka na kurz kvalifikace z původních 14 178 Kč na 14 760 Kč   V případě potřeby je možné se o pomoc obrátit na : https://www.facebook.com/mojedetskaskupina  
Seminář pro zřizovatele mikrojeslí výzva č.69 a 70 proběhne v Praze 10.1.2019 a v Brně 16.1.2019 Pravidla účasti: Seminář je určen žadatelům u výzev 069 a 070 (obce, příspěvkové organizace obcí, NNO) a příjemcům výzev 126 a 127. Z důvodu omezené kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) může účastnit pouze 1 osoba. Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).  
(ESF/MPSV) - Byli jsme u toho. Dnes proběhla jedna z prvních kontrol dotace na místě v zařízení péče o děti financovaném z výzvy 35/36, které používá náš systém Dignus.  Za Dignus jsme se chtěli zaměřit na to, co kontroloři zjišťují. Více informací jsme napsali na náš Facebook pro snažší sdílení mezi provozovateli.     klikněte zde: https://www.facebook.com/dignussw
1 | 2 | 3 >>

Novinky z našeho elektronického informačního systému a evidence docházky pro školky, jesle a dětské skupiny