Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3
(Business centrum Vítkov)

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Novinky

Docházkový systém Dignus splňuje požadavky na docházkový systém pro mikrojesle:

Byly vyhlášeny dvě plánované výzvy s celkovou alokací 224 mil. Kč.

Výzva 069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu

Výzva 070 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

 

Více o požadavcích na docházkový systém pformou čipových karet a evidence docházky pro mikrojesle najdete v našem článku:

Provozovatel mikrojeslí je povinen evidovat řádné záznamy o přesné docházce pečujících osob v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu.xls nebo .xlsx ...

 

:
 

 

Pravidla pro stávající projekty se nemění. Byly upřesněny podmínky pro projekty podávané po 1. lednu:

- nové projekty na DS budou moci být podávané na rok až tři roky provozu (dva až šest půlroků, limit konce projektu bude upřesněn ve výzvě)
- navýšení financí vzhledem k růstu cenové hladiny:
1) jednotka provozu z původních 7 850 Kč na dítě a měsíc na 9 125 Kč na dítě a měsíc provozu 
2) jednotka nájmu z původních 700 Kč na dítě a měsíc na 800 Kč na měsíc a dítě
3) jednotka na kurz kvalifikace z původních 14 178 Kč na 14 760 Kč

 

V případě potřeby je možné se o pomoc obrátit na : https://www.facebook.com/mojedetskaskupina

 

Seminář pro zřizovatele mikrojeslí výzva č.69 a 70 proběhne v Praze 10.1.2019 a v Brně 16.1.2019

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen žadatelům u výzev 069 a 070 (obce, příspěvkové organizace obcí, NNO) a příjemcům výzev 126 127.
  • Z důvodu omezené kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) může účastnit pouze 1 osoba.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 

(ESF/MPSV) - Byli jsme u toho.
Dnes proběhla jedna z prvních kontrol dotace na místě v zařízení péče o děti financovaném z výzvy 35/36,
které používá náš systém Dignus. 

Za Dignus jsme se chtěli zaměřit na to, co kontroloři zjišťují.


Více informací jsme napsali na náš Facebook pro snažší sdílení mezi provozovateli.  

 

Ptáme se našich dětských skupin, škol, školek a jeslí. 

Jak jste na tom s GDPR ? 

My jsme připraveni Vám v případě potřeby v rámci Dignus pomoci. Můžete nám napsat... 

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) nařízení nabude účinnosti už 25. května 2018, správce i zpracovatele osobních údajů čeká řada úkolů. Je nejvyšší čas, abychom se společně na nové povinnosti a hrozící sankce včas připravili. Nařízení se totiž dotkne řady procesů a dokumentů ve vašem zařízení a v neposlední řadě i informačního systému pro dětské skupiny, jesle, školy a školky Dignus.

Poslední měsíc je pro nás hodně hektický. Instalujeme docházkový systém pro dětské skupiny, jesle a školky Dignus v podstatě každý den. Těší nás zájem nově vznikajících dětských skupin, školek i mikrojeslí. 

I přes to zvládáme instalovat do 3 dnů od podpisu smlouvy. V brzké době zveřejníme další reference, už jsme to dlouho neudělali. 

Mezi včerejší instalace patří například https://www.ssmp.cz/mestskejesle.html se třemi čtečkami a 80 kartičkami. Děkujeme !

a také sledujte náš Facebook !

Dětské skupiny sdružení Prosperita Písek se rozrůstají o pobočky Lety a Protivín. 

Za Dignus děkujeme, že jsme součástí - motto: Prosperita Písek - „S námi budete růst.“ 

Přejeme hodně šťastných dětí a rodičů.

více na našem Facebooku : https://www.facebook.com/dignussw/

 

Dignus se stále rozrůstá. 

Připravujeme pro naše školky, jesle a dětské skupiny řadu nových funkcí. 

Pro dětské skupiny třeba ucelený seznam povinností, včetně vzorových dokumentů.

V Dignus to docházkou nekončí, ale začíná!

Kam s čipovými kartami?

19.01.2017 16:30

Do kapsáře! Ve Voděradech dětem jedna z maminek ušila do šatny kapsář na kartičky docházkového Dignusu

Podívejte se na náš Facebook na fotku !

https://www.facebook.com/dignussw

Konkurenční výhoda je klíč, který nám otevírá dveře k zákazníkům. K novým rodičům a dětem. Je tím, co nás odlišuje od podobně zaměřených firem na trhu. Záměrně píši firem i když se to pro naši činnost úplně nehodí. Můžu tedy zkusit vypsat všechny okolo nás, ty školky, školičky, mateřské školy, hlídací domečky, jesličky a jesle. 

Takže nebudu používat firma ale školka. Všichni kdo využíváte jiného názvu, jiného druhu péče a vzdělávání, prosím berte to, že jsme se na "školce" domluvili, ať to není "firma". 

Pokud je naše školka dostatečně silná, může nám dát v konkurenci rozhodující náskok. V tomto článku si povíme, jak se ke hledání a stanovování vlastní konkurenční výhody postavit, jak ji pomoci. 

Konkurenční výhoda v marketingu je něco, co nabízíme navíc oproti našim konkurentům. Je vlastně nutné mít konkurenční výhodu při provozování školky? Před pár lety by to byla čirá zbytečnost. Dětí bylo mnoho a školek pro změnu málo. 

Situace se ale změnila. V první fázi bylo pro rok 2016 v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských škol vybráno k financování přes 60 mateřských škol kdy výše dotace pro jednu státní mš mohla činit až 25 mil. Kč. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jednalo se o výzvu č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a výzvu č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“. Obě výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, MŠ a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 
„Chceme podpořit stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení vč. velkých měst. Tím pomůžeme uspokojit poptávku po předškolním vzdělání a umožníme lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov.
 
Pro 14. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky bylo celkově připraveno 1 146 583 728 Kč.
 
Pro 15. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky (pro sociálně vyloučené lokality) bylo celkově připraveno 1 719 875 593 Kč.

Za roky 2015 a 2016 tedy jen z těchto dvou výzev do státních MŠ skoro tři miliardy korun. 

7638 zařízení. To je hodnota, kterou jako počet "školek" uvádí na svých stránkách katalog TopŠkolky

Jsou to ale všechna zařízení, nejen státní školky a jesle. Má cenu výši poskytnuté dotace dělit počtem zařízení ? 

Konkurence v našem odvětví tedy je a hlavně bude. Pokud jste v této fázi dočetli a jste státní školkou, jste na tom oproti soukromým lépe. To ale neznamená, že pro Vás není Dignus přínosem.

Z výše uvedených investic do školek (a to jsou pouze státní školky) je zřejmé, že počet míst ve státních školkách bude i v budoucnu stále narůstat. Vyšší počet dětí = vyšší administrativa. To mi potvrdí všichni ředitelé těch školek, kteří jsou nuceni vykazovat do všech výkaznictví mšmt, žádosti o dotace, investice atd.  Zpět ale ke konkurenci. Je třeba se zamyslet i nad populační křivkou, kdy se rodí stále méně dětí. 

Konkurenční výhoda je pojem popisující atributy, které umožňují organizaci překonat její konkurenci. Tyto atributy mohou zahrnovat vysoce kvalifikovaný personál, geografickou pozici, nebo nové inovativní informační technologie. Jako například Dignus. Ty představují taktéž konkurenční výhodu, ať už jako součást samotné péče o děti a vzdělávání, nebo jako konkurenční pomoc v obchodním procesu, pomoc při vykazování, souhrnná data, reporty. Nejen to. Lepší identifikaci a pochopení zákazníků (rodičů) jejich zvyky, potřeby dětí...

Můžeme říct, že konkurenční výhoda vychází v podstatě z hodnoty, kterou je společnost schopna vytvořit pro své zákazníky. Je ale zapotřebí tyto hodnoty někde "skladovat" někde je uchovávat a pracovat s nimi. Mnoho školek si tuto konkurenční výhodu ještě neuvědomilo. 

Tým Dignus

 

 

1 | 2 | 3 >>

Novinky z našeho elektronického informačního systému a evidence docházky pro školky, jesle a dětské skupiny