Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Novinky

Pozor Akce Cena 

Připravili jsme pro nově vznikající dětské skupiny a mikrojesle akční cenu evidence docházky pro Mikrojesle a Dětské skupiny.

Klikněte na záložku Ceny

dotace výzva mpsv dětská skupina mikrojesle docházka evidence

Nová výzva 111 z OPZ - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

Platnost od: 10. 6. 2019 05:55, Platnost do: 15. 8. 2019 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 6. 2019 06:00

Alokace v Kč: 258 000 000

 

Dne 19. září 2019 pořádá Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí v Podnikatelském a inovačním centru v pražském Škodově paláci konferenci pro své členy.

Konference bude zaměřena na téma, které zajímá každého provozovatele, a to zaměstnanci. Řešit budeme nejen povinnosti zaměstnavatele a pracovně-právní vztahy, ale hlavně praktické věci jako jsou možnosti dalšího vzdělávání zaměstnanců, podpora týmového prostředí, supervize zaměstnanců, ale také nábor zaměstnanců a jejich udržení. Bližší informace na : mojedetskaskupina.cz

 

Chci dětskou skupinu

15.04.2019 16:17

Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou zařízení pro předškolní děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života, a to i díky flexibilním podmínkám, jakými je například úprava otevírací doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám rodičů. Ti mohou umístěním dítěte do dětské skupiny získat krom jiného i slevu na dani z příjmu. Dětské skupinyfungují na neziskové bázi a jejich zřizování a provoz upravuje příslušný zákon.

Chcete založit dětskou skupinu?

Dětskou skupinu mohou zakládat jak neziskové organizace, tak firmy, za jejím provozem ale často stojí jednotlivec. Nejčastěji to bývá člověk, který má již s poskytováním péče o předškolní děti zkušenosti. Není to ale podmínkou. Provozovateli dětských skupin se mohou stát např. maminky, které se vracejí z mateřské dovolené. Dětské skupiny se staké távají přirozenou součástí firem, které je zřizují pro děti svých zaměstnanců.

Chcete transformovat stávající zařízení pro předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona?

Zákonná úprava stanovuje parametry a normy pro dětské skupiny. A tak se některá již dlouhodobě provozovaná zařízení musejí transformovat, aby tyto podmínky splňovala. Hlavním důvodem bývají zjednodušené možnosti financování a naplňování fundraisingového plánu, ale také mnohé výhody pro rodiče dětí, které do skupiny docházejí.

Nevíte si rady?

Pomůžeme vám založit dětskou skupinu tak, aby odpovídala veškerým zákonným normám. Dohlédneme na rozjezd, budeme k dispozici v rámci poradenství, sestavíme spolu s vámi fundraisingový plán. Budete-li chtít, můžeme pro vás zařídit všechno zmiňované, nebo jen některé z dílčích kroků. Je pouze na Vás, zda si vyberete některý z námi nabízených balíčků (více v záložce naše služby), nebo zda si necháte sestavit nabídku na míru. Jsme tu pro vás a rádi se budeme podílet na vašem projektu.

Při zakládání a transformaci dětských skupin spolupracujeme také s architekty, hygienickými stanicemi,  expertem na BOZP a dalšími odborníky.

https://mojedetskaskupina.cz/jak-na-detskou-skupinu/

Docházkový systém Dignus splňuje požadavky na docházkový systém pro mikrojesle:

Byly vyhlášeny dvě plánované výzvy s celkovou alokací 224 mil. Kč.

Výzva 069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu

Výzva 070 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

 

Více o požadavcích na docházkový systém pformou čipových karet a evidence docházky pro mikrojesle najdete v našem článku:

Provozovatel mikrojeslí je povinen evidovat řádné záznamy o přesné docházce pečujících osob v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu.xls nebo .xlsx ...

 

:
 

 

Pravidla pro stávající projekty se nemění. Byly upřesněny podmínky pro projekty podávané po 1. lednu:

- nové projekty na DS budou moci být podávané na rok až tři roky provozu (dva až šest půlroků, limit konce projektu bude upřesněn ve výzvě)
- navýšení financí vzhledem k růstu cenové hladiny:
1) jednotka provozu z původních 7 850 Kč na dítě a měsíc na 9 125 Kč na dítě a měsíc provozu 
2) jednotka nájmu z původních 700 Kč na dítě a měsíc na 800 Kč na měsíc a dítě
3) jednotka na kurz kvalifikace z původních 14 178 Kč na 14 760 Kč

 

V případě potřeby je možné se o pomoc obrátit na : https://www.facebook.com/mojedetskaskupina

 

Seminář pro zřizovatele mikrojeslí výzva č.69 a 70 proběhne v Praze 10.1.2019 a v Brně 16.1.2019

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen žadatelům u výzev 069 a 070 (obce, příspěvkové organizace obcí, NNO) a příjemcům výzev 126 127.
  • Z důvodu omezené kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) může účastnit pouze 1 osoba.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 

(ESF/MPSV) - Byli jsme u toho.
Dnes proběhla jedna z prvních kontrol dotace na místě v zařízení péče o děti financovaném z výzvy 35/36,
které používá náš systém Dignus. 

Za Dignus jsme se chtěli zaměřit na to, co kontroloři zjišťují.


Více informací jsme napsali na náš Facebook pro snažší sdílení mezi provozovateli.  

 

Ptáme se našich dětských skupin, škol, školek a jeslí. 

Jak jste na tom s GDPR ? 

My jsme připraveni Vám v případě potřeby v rámci Dignus pomoci. Můžete nám napsat... 

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) nařízení nabude účinnosti už 25. května 2018, správce i zpracovatele osobních údajů čeká řada úkolů. Je nejvyšší čas, abychom se společně na nové povinnosti a hrozící sankce včas připravili. Nařízení se totiž dotkne řady procesů a dokumentů ve vašem zařízení a v neposlední řadě i informačního systému pro dětské skupiny, jesle, školy a školky Dignus.

Poslední měsíc je pro nás hodně hektický. Instalujeme docházkový systém pro dětské skupiny, jesle a školky Dignus v podstatě každý den. Těší nás zájem nově vznikajících dětských skupin, školek i mikrojeslí. 

I přes to zvládáme instalovat do 3 dnů od podpisu smlouvy. V brzké době zveřejníme další reference, už jsme to dlouho neudělali. 

Mezi včerejší instalace patří například https://www.ssmp.cz/mestskejesle.html se třemi čtečkami a 80 kartičkami. Děkujeme !

a také sledujte náš Facebook !

1 | 2 | 3 >>

Novinky z našeho elektronického informačního systému a evidence docházky pro školky, jesle a dětské skupiny