Docházkový systém a v něm obsažená elektronická evidence dětí v návaznosti na § 11 zákona č. 247/2014 Sb. eviduje přesné záznamy o docházce dětí ve sledovaném dni. Záznam které dítě bylo v daný den v zařízení přítomno a v jakém čase. Provozovatel zařízení je povinen záznamy o docházce dětí evidovat v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém Dignus umožňuje export dat do formátu .xls (excel xlsx) pro přílohy zprávy o realizaci projektu. Záznamy pro Dotaci je možné online zpětně stáhnout. Systém zpracovává docházku dětí a připravuje data pro výpočet na školné, stravné, kroužky. Výhodou je přehledná databáze rodičů a blízkých osob dítěte. Osoby se mohou identifikovat RFID kartou. Řešení umožňuje zároveň evidovat docházku všem zaměstnancům, tedy Pečujícím osobám. Systém dignus obsahuje moduly a funkcionality, které jsou popsané detailně výše: evidence docházky, čipové karty, informační systém, školné a fakturace.

Docházkový systém obsahuje následující moduly:  Prohlédněte si je zde:   Funkce