EVIDENCE DOCHÁZKY

Elektronická evidence docházky v systému Dignus je docházkový systém na bázi RFID bezkontaktních karet určený zejména pro Školky, jesle, dětské skupiny a další zařízení, které nejsou spokojeny s evidencí docházky dětí a pečujících osob - zaměstnanců papírovou formou. Nulové zřizovací náklady a přesná evidence času z povinnosti udělá velkého pomocníka.

Evidence docházky automaticky rozpozná zda jde o příchod nebo odchod dítěte ze školky podle přítomnosti resp. nepřítomnosti v systému. Proto při příchodu do školky stačí pokud zaměstnanec přiloží čipovou kartu a systém automaticky zaznamená příchod nebo odchod do zařízení. Pokud se osoba přihlašuje pomocí RFID karty, přiloží kartu na snímač umístěný pod numerickou klávesnicí.

Tato funkce může vypadat jako zbytečná, sami ale uvidíte jak děti baví s kartou "pípat" a to i několIkrát za sebou. Po příchodu do školky se pípnutí stane pro dítě rituálem. Proto je systém upraven tak, že zaznamenává pouze jedno první "pípnutí" ostatní v časovém rámci minut zahazuje. Děti evidence docházky prostě baví.


Další stránkou je čipové karty