DIGNUS JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA - ZAPLŇTE SVOU ŠKOLKU

Konkurenční výhoda je klíč, který nám otevírá dveře k zákazníkům. K novým rodičům a dětem. Je tím, co nás odlišuje od podobně zaměřených firem na trhu. Záměrně píši firem i když se to pro naši činnost úplně nehodí. Můžu tedy zkusit vypsat všechny okolo nás, ty školky, školičky, mateřské školy, hlídací domečky, jesličky a jesle.

Takže nebudu používat firma ale školka. Všichni kdo využíváte jiného názvu, jiného druhu péče a vzdělávání, prosím berte to, že jsme se na "školce" domluvili, ať to není "firma".

Pokud je naše školka dostatečně silná, může nám dát v konkurenci rozhodující náskok. V tomto článku si povíme, jak se ke hledání a stanovování vlastní konkurenční výhody postavit, jak ji pomoci.

Konkurenční výhoda v marketingu je něco, co nabízíme navíc oproti našim konkurentům. Je vlastně nutné mít konkurenční výhodu při provozování školky? Před pár lety by to byla čirá zbytečnost. Dětí bylo mnoho a školek pro změnu málo.

Situace se ale změnila. V první fázi bylo pro rok 2016 v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských škol vybráno k financování přes 60 mateřských škol kdy výše dotace pro jednu státní mš mohla činit až 25 mil. Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jednalo se o výzvu č. 14 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" a výzvu č. 15 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality". Obě výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, MŠ a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. "Chceme podpořit stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení vč. velkých měst. Tím pomůžeme uspokojit poptávku po předškolním vzdělání a umožníme lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov. Pro 14. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky bylo celkově připraveno 1 146 583 728 Kč. Pro 15. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky (pro sociálně vyloučené lokality) bylo celkově připraveno 1 719 875 593 Kč.

Za roky 2015 a 2016 tedy jen z těchto dvou výzev do státních MŠ skoro tři miliardy korun.

7638 zařízení. To je hodnota, kterou jako počet "školek" uvádí na svých stránkách katalog TopŠkolky

Jsou to ale všechna zařízení, nejen státní školky a jesle. Má cenu výši poskytnuté dotace dělit počtem zařízení ?

Konkurence v našem odvětví tedy je a hlavně bude. Pokud jste v této fázi dočetli a jste státní školkou, jste na tom oproti soukromým lépe. To ale neznamená, že pro Vás není Dignus přínosem.

Z výše uvedených investic do školek (a to jsou pouze státní školky) je zřejmé, že počet míst ve státních školkách bude i v budoucnu stále narůstat. Vyšší počet dětí = vyšší administrativa. To mi potvrdí všichni ředitelé těch školek, kteří jsou nuceni vykazovat do všech výkaznictví mšmt, žádosti o dotace, investice atd. Zpět ale ke konkurenci. Je třeba se zamyslet i nad populační křivkou, kdy se rodí stále méně dětí.

Konkurenční výhoda je pojem popisující atributy, které umožňují organizaci překonat její konkurenci. Tyto atributy mohou zahrnovat vysoce kvalifikovaný personál, geografickou pozici, nebo nové inovativní informační technologie. Jako například Dignus. Ty představují taktéž konkurenční výhodu, ať už jako součást samotné péče o děti a vzdělávání, nebo jako konkurenční pomoc v obchodním procesu, pomoc při vykazování, souhrnná data, reporty. Nejen to. Lepší identifikaci a pochopení zákazníků (rodičů) jejich zvyky, potřeby dětí...

Můžeme říct, že konkurenční výhoda vychází v podstatě z hodnoty, kterou je společnost schopna vytvořit pro své zákazníky. Je ale zapotřebí tyto hodnoty někde "skladovat" někde je uchovávat a pracovat s nimi. Mnoho školek si tuto konkurenční výhodu ještě neuvědomilo.

Tým Dignus

Dignus Services s.r.o.

U Školské zahrady 430/9

182 00 - Praha 8

+420 232 000 802

info@dignus.cz