Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Evidence docházky

Elektronická evidence docházky v systému Dignus je docházkový systém na bázi RFID bezkontaktních karet určený zejména pro Školky, jesle, dětské skupiny a další zařízení, které nejsou spokojeny s evidencí docházky dětí a pečujících osob - zaměstnanců papírovou formou. Nulové zřizovací náklady a přesná evidence času z povinnosti udělá velkého pomocníka.
 

Evidence docházky automaticky rozpozná zda jde o příchod nebo odchod dítěte ze školky podle přítomnosti resp. nepřítomnosti v systému. Proto při příchodu do školky stačí pokud zaměstnanec přiloží čipovou kartu a systém automaticky zaznamená příchod nebo odchod do zařízení. Pokud se osoba přihlašuje pomocí RFID karty, přiloží kartu na snímač umístěný pod numerickou klávesnicí.

 

Tato funkce může vypadat jako zbytečná, sami ale uvidíte jak děti baví s kartou "pípat" a to i několkrát za sebou. Po příchodu do školky se pípnutí stane pro dítě rituálem. Proto je systém upraven tak, že zaznamenává pouze jedno první "pípnutí" ostatní v časovém rámci minut zahazuje. Děti evidence docházky prostě baví.