Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Čipové karty

Objednávka čipových karet zde:
 
 

Čipová karta Dignus  je plastová karta kapesní velikosti s integrovaným obvodem (RFID čipem), který je schopen zpracovávat data. To znamená, že zařízení je schopno přijmout data, zpracovat je a vrátit požadované informace. Karty využívané pro Dignus jsou většinou vyrobeny z plastu a lze je potisknout, nebo jen polepit štítkem se jménem dítěte. Po ukončení docházky dítěte do školky, jeslí, nebo dětské skupiny lze kartu znovu přiřadit novému dítěti a elektronická evidence docházky pak pokračuje touto kartou. Karty prodáváme v Dignus, nebo si je lze koupit kdekoliv. Nejedná se o žádnou specialitu a cena karty se pohybuje v řádech desetikorun za kartu.

Bezkontaktní čipové karty, nevyžadující fyzický kontakt mezi čtečkou a kartou, byly rozvinuty firmami Visa a MasterCard během let 2004 a 2006 v USA. V současnosti se používají především pro placení nebo právě identifikaci pro přístupový systém. 

Dále jsou známé aplikace pro identifikaci osob (řidičské průkazy, nemocniční průkazy pacientů). Karty komunikují pomocí bezdrátové technologie s přenosovou rychlostí 106–848 kbit/s. Napájení je pomocí bezdrátové indukce z terminálu čtečky čipových karet.