Online informační a docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny

  • Docházkový modul pro svěřené děti i vlastní zaměstnance
  • Moduly:  Kontakty, Zákazníci  a Děti
  • Modul pobočky – informace pro rodiče, aktuality, fotogalerie, faktury
  • Výpočet školného na základě docházky 
  • Tisk faktur s přehledem docházky pro rodiče
  • Pokladní modul – příjmy, výdaje, nákupy, vklady na BÚ
  • Modul dovolených – správa, evidence a žádosti o dovolenou
  • Sestavy a statistiky pro management a majitele
  • Lepší spolupráci rodičů a pedagogů při výchově dětí
  • Poskytuje vysoký stupeň zabezpečení a vysoký komfort užívání

Fotogalerie: Co je Dignus?

Dignus = Docházkový systém pro školky, jesle a děské skupiny

Dignus = Online interní systém pro správu školky, jeslí a dětských skupin

Dignus = Pomocník s vedením školky, jeslí a dětské skupiny