Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Školkovné a fakturace

Docházkový systém Dignus je informační systém a jako takový umí na základě docházky dětí vytvářet faktury a vyúčtování pro školkovné. Faktura bude obsahovat počet dnů, konkrétní docházku ve dnech a další výdaje za školku. Například jednorázové akce typu divadla, nebo pravidelné, jako jsou obědy, nebo kroužky. Stejně tak omluvené dny a případné pokuty za včasné neumluvení systém sám hlídá dle nastavenách parametrů modulu školkovné.
 
Školné lze počítat různě, dle požadavků provozovatele zařízení školky, jeslí, nebo dětské skupiny. Rodiče mohou platit školku zálohově, permanentkami, za odchozené hodiny, dny a podobně. Systém je vždy nastaven pro konkrétní potřeby provozovatele, jak školné vybírá.