Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Bezpečnost systému Dignus

Bezpečnost systému Dignus

Bezpečnost systému Dignus - Informačního systému a docházky pro školy, školky, jesle a dětské skupiny

Při vývoji informačního systému Dignus jsme se zaměřili na vysokou míru bezpečnosti přenosu dat, ukládání citlivých dat i samotného přístupu k nim. Rychlý přístup k informacím, vysoká stabilita a bezpečnost patří mezi základní pilíře systému Dignus, který tak v oblasti ochrany dat mnohonásobně převyšuje možnosti většiny poskytovatelů těchto služeb.

Zabezpečení aplikace Dignus

Základním prvkem ochrany jsou samozřejmě přístupová práva uživatelů. Každý uživatel má své přihlašovací jméno a heslo, pod kterým se do systému přihlašuje. Jeho kroky jsou evidovány a u většiny záznamů tak najdete, který uživatel je vytvořil, nebo opravil.

Abyste měli opravdu jistotu, že se s vašimi daty nic nestane, absolvovali jsme nezávislý audit bezpečnosti našeho cloudového řešení. Závěrem auditní zprávy je, že „Zabezpečení dat a informací v řešení je na velmi vysoké úrovni".

Bezpečnost komunikace v CRM Dignus

Veškerá komunikace mezi klientskou aplikací a našimi servery je zašifrována pomocí protokolu a tak dosahujeme stejné bezpečnostní úrovně, jako mají například některé bankovní aplikace.

Zabezpečení dat a serverů

Cloudem se rozumí centrální úložiště dat se spolehlivými, zabezpečenými servery s vysokou dostupností a s garantovanou kvalitou klíčových parametrů sítě. Pro případ výpadku elektrického proudu jsou jištěny výkonnými záložními zdroji. Stejné úrovně bezpečnosti ve vlastním zařízení lze dosáhnout jen stěží. Datová centra, kde je provozován Dignus, patří mezi špičku v ČR, jak v oblasti zabezpečení, tak technologické vybavenosti na úrovni mezinárodní certifikace.