Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Novinky

Služba hlídání a péče o dítě je podporována formou dotací z ESF na vybudování a provoz dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Dotace se váže na vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od narození, resp. od 1 či 3 let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu, přičemž služba hlídání a péče o dítě je vymezena následovně:

 • Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte
 • Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte

 

Podporované aktivity

Dotační podpora je určená zařízením pro zaměstnance i pro veřejnost a týká se následujících subjektů:

 • Dětská skupina pro veřejnost
 • Podniková dětská skupina
 • Živnost volná/vázaná dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 

Výpočet docházky

Jednou z podmínek pro dosažení dotací a jejich výše závisí na objemu docházky v daném zařízení poskytujícím pravidelnou péči o dítě.  Objem docházky a od něj odvislá výše dotace je stanovena následovně: 

75% docházky a více = nárok na plnou jednotku na provoz

74% - 20% docházky = částka se adekvátně poníží v závislosti na dosažené docházce

19% a méně docházky = není nárok na jednotku na provoz

 

Forma financování

 • ex-ante
 • ex-post (pouze pro organizační složky státu)

 

Hodnocení náležitostí projektu

Kontaktní údaje:

Ing. Anna Ficová (anna.ficova@mpsv.cz, 950 195 712)

Mgr. Ilona Johnová Koukalová (ilona.johnova@mpsv.cz, 776 600 672)

 

Bližší informace včetně nejčastěji pokládaných otázek naleznete na ESF fóru.

https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny

 

Typové situace

Typ subjektu

Výchozí stav

Možnost žádat o jednotku na:

Podmínky

stávající příjemce podpory z OP LZZ

již provozuje DS[1]

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

stávající provozovatel zařízení péče o děti[2]

zařízení není evidováno jako DS u MPSV

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV[3], elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

stávají provozovatel DS, bez předchozí dotace z OP LZZ

DS je evidována u MPSV

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel plánující budování nové DS

na místě plánované realizace se dosud nenachází/neprovozovalo zařízení péče o děti

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

na místě plánované realizace se již provozuje/provozovalo zařízení péče o děti[4], tento provoz/prostor chce převzít

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV  elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel plánující budování nového zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost

na místě plánované realizace se dosud nenachází/neprovozovalo zařízení péče o děti

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

Před zahájením provozu získání závazného stanoviska příslušné krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz zařízení péče o děti, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel provozující zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost

na místě plánované realizace se již provozuje/provozovalo zařízení péče o děti

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

provozovatel mateřské školy, evidované ve školském rejstříku

mimo budovu MŠ[5] chce zřídit novou dětskou skupinu, kterou nebude zapisovat do školského rejstříku

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

provozuje bývalé jesle jako dětskou skupinu

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

 [1] Dětská skupina

[2] Nesmí se však jednat o zařízení, jehož vznik byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“), ani o dětskou skupinu již zapsanou do evidence dětských skupin, ani o zařízení péče o děti provozované na základě živnostenského oprávnění, ani o mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.

[3] Povinnost registrace do evidence dětských skupin neplatí pro živnosti

[4] Viz. poznámka č. 2

[5] Mateřská škola

Více informací na www.dignus.cz

Jste s informačním systémem pro školky Dignus spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší odměnou naší práce.

 

 

 

 

Pokud patříte mezi ty, kteří spokojeně využívají náš revoluční systém docházky Dignus, rozhodně byste měli vědět, že elektronická evidence tržeb pro školky pro nás není žádný problém. Vy, tedy naši klienty i ostatní, kteří se pro tento nadčasový systém rozhodnete, už nebudete muset řešit nákup pokladny či jiného softwaru, který bude administrovat elektronickou evidenci tržeb. Docházkový systém Dignus se o vše postará. Hlášení o elektronické evidenci tržeb bude statečně posílat za vás. Čím méně administrativní zátěže budete mít, tím více budeme spokojeni.

 

Elektronická evidence tržeb pro školky vám ulehčí život

O elektronické evidenci tržeb toho již padlo mnoho v médiích i v tisku. Lidé si jednoduše na tento nový systém budou muset zvyknout, ať chtějí nebo ne. Sami ale moc dobře víme, jaká administrativní zátěž je s EET spojena. Chceme vám tudíž, co možná nejvíce, ulehčit život naší elektronickou evidencí tržeb pro školky. Ponechte břemeno administrace na Dignusu, on si s ním poradí.

 

Kdo ještě nezná Dignus?

Pro ty, kterým je revoluční docházkový systém Dignus ještě velkou neznámou, je zde malé shrnutí toho, co je vlastně tento systém zač. Docházkový systém Dignus, ulehčuje život učitelům, i samotným rodičům. Dignus byl vyvinut na základě každodenních zkušeností a potřeb přímo z provozu. Docházkový systém vám podá velmi přehledné informace o všem, co je pro vás v dané situaci aktuální. Naleznete zde přesný počet dětí, které se nachází v určité vzdělávací skupině, kde nechybí informace o aktuálním zdravotním stavu ani zdravotních potížích, kterými jednotlivé děti pí. Veškeré informace jsou pro vás přehledně a především velmi jednoduše dohledatelné, a to na vašem tabletu či mobilu. Díky těmto informacím získáte naprosto objektivní přehled o tom, co se v dané skupině odehrává. Nemusíte se bát ani toho, že by se do systému mohl dostat někdo nepovolaný. Elektronická evidence tržeb pro školky také velice rychle reaguje na legislativní změny, které jsou v současné době podstatné. Dignus se vám snaží ulehčit vaši práci, co možná nejvíce.

Pokud máte zájem vyzkoušet informační systém pro jesle, školky a dětské skupiny Dignus, 

napište nám a my Vám pošleme přihlašovací údaje do naší testovací verze programu. 

Spustili jsme novou internetovou verzi, díky které si můžete program vyzkoušet sami.

Vyzkoušejte si interní systém, který Vám dokáže usnadnit práci a zjednodušit evidenci provozu Vaší mateřské školy, dětské skupiny, nebo jeslí. 

 

 

Systém Dignus je navržen tak, aby kopíroval provoz školky, jeslí, nebo dětské skupiny včetně běžných situací, které v praxi nastávají a aniž by přitom uživatele zatěžoval nadbytečnými úkony. Uživateli tak přináší ulehčení při práci s agendou a navíc poskytuje důležité informace pro další činnost učitelů, nebo tet. Disponuje informacemi o dětech, jejich potřebách a to i zásadních zdravotnických potřebách dítěte. Jedním kliknutím si vytisknete soubor potřeb dětí, které daný den jsou, nebo budou ve školce. Ovládání systému je velmi snadné. spustíte je na všech osobních počítačích a tabletech. Navíc je pro management školky přístupný z chytrého telefonu, kde jsou k dispozici všechny potřebné statistiky provozu. Je maximálně přizpůsobivý uživateli i po vizuální stránce. Veškeré agendy se tedy ovládají shodně a samozřejmostí je současná práce v několika agendách najednou s možností podle potřeby vyvolávat jednu agendu ze druhé.

Systém Dignus je to, co potřebujete. Zjistíte to sami - kontakujte nás.

 

 

 

Pro mateřské školy, školky, jesle a dětské skupiny nyní k použití na měsíc Zdarma.

Pro více informací nás kontaktujte.

 • moderní cloudový interní a docházkový systém

 • žádná instalace, stačí jen připojit k inetrnetu

 • evidence docházky dle volby 

 • vlastní docházkový terminál 

 • zákaznická linka

 • intuitivní ovládání

 • systém vyvinutý pro náročný trh

 • rozšířené možnosti nastavení výkazů a reportů

 • spolehlivé a bezpečné uložení dat 

 • přístup do systém odkudkoliv přes internet

 • možnost spravovat odloučená pracoviště v rámci jednoho systému

 • bezpečně uložená data nezávisle na interním systému, terminálu, či místní síti

 • dynamický a flexibilní systém do dynamické doby

 • stále aktuální software bez starostí

 • externí správa a údržba systému pro školky, jesle a dětské skupiny

 

 

Dignus nyní můžete ovládat i pomocí tabletu. Jednoduché rozhraní nabízí seznam dětí "v kostkách" na které pouze kliknete a do docházky bude zapsán čas i datum příchodu dítěte do školky. Dítě ve školce symbolizuje kostku, která změní barvu na zelenou. Odchod se v docházce eviduje stejným způsobem. Pouze kliknutím na kostku. Ta se se označí šedou barvou. Je na první pohled jasné, že dítě odešlo = není ve školce.
 
Zápsi docházky je tak jednoduchý a odpadává práce se zapisováním času. Dignus = jednoduchá evidence = jednoduchá docházka
 
 
 

Reference

05.06.2014 11:00

20.12.2015 Řešení Dignus využívá nyní i firma ProJesle - Reference zde

18.12.2015 Naše školka používá interní informační systém pro evidenci docházky Dignus - reference

10.11.2015 Školka Praha 4 a náš systém Dignus - https://www.skolka-praha-4.cz/

23.9.2015 Soukromé jesle v Praze 4 přešly na interní systém evidence docházky dětí Dignus - www.jesle-praha-4.cz

1.7.2015 soukromá školka Praha - reference

20.3.2015 Soukromá mateřská škola - https://www.skolka-praha.cz/program-skolky/

20.11.2014 Reference na interní systém pro Mateřské školy Dignus www.skolkavpraze.cz

7.6.2014 Náš systém Dignus používá nyní i https://www.proskolka.cz/

3.2.2014 docházkový systém cloudu Dignus nasazen v Jesle Praha

20.11.2013 článek o Dignus na www.jesle.eu

 

 

 

 

 

<< 1 | 2 | 3

Novinky z našeho elektronického informačního systému a evidence docházky pro školky, jesle a dětské skupiny