Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Novinky

Dětské skupiny sdružení Prosperita Písek se rozrůstají o pobočky Lety a Protivín. 

Za Dignus děkujeme, že jsme součástí - motto: Prosperita Písek - „S námi budete růst.“ 

Přejeme hodně šťastných dětí a rodičů.

více na našem Facebooku : https://www.facebook.com/dignussw/

 

Dignus se stále rozrůstá. 

Připravujeme pro naše školky, jesle a dětské skupiny řadu nových funkcí. 

Pro dětské skupiny třeba ucelený seznam povinností, včetně vzorových dokumentů.

V Dignus to docházkou nekončí, ale začíná!

Kam s čipovými kartami?

19.01.2017 16:30

Do kapsáře! Ve Voděradech dětem jedna z maminek ušila do šatny kapsář na kartičky docházkového Dignusu

Podívejte se na náš Facebook na fotku !

https://www.facebook.com/dignussw

Konkurenční výhoda je klíč, který nám otevírá dveře k zákazníkům. K novým rodičům a dětem. Je tím, co nás odlišuje od podobně zaměřených firem na trhu. Záměrně píši firem i když se to pro naši činnost úplně nehodí. Můžu tedy zkusit vypsat všechny okolo nás, ty školky, školičky, mateřské školy, hlídací domečky, jesličky a jesle. 

Takže nebudu používat firma ale školka. Všichni kdo využíváte jiného názvu, jiného druhu péče a vzdělávání, prosím berte to, že jsme se na "školce" domluvili, ať to není "firma". 

Pokud je naše školka dostatečně silná, může nám dát v konkurenci rozhodující náskok. V tomto článku si povíme, jak se ke hledání a stanovování vlastní konkurenční výhody postavit, jak ji pomoci. 

Konkurenční výhoda v marketingu je něco, co nabízíme navíc oproti našim konkurentům. Je vlastně nutné mít konkurenční výhodu při provozování školky? Před pár lety by to byla čirá zbytečnost. Dětí bylo mnoho a školek pro změnu málo. 

Situace se ale změnila. V první fázi bylo pro rok 2016 v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských škol vybráno k financování přes 60 mateřských škol kdy výše dotace pro jednu státní mš mohla činit až 25 mil. Kč. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jednalo se o výzvu č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a výzvu č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“. Obě výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, MŠ a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 
„Chceme podpořit stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení vč. velkých měst. Tím pomůžeme uspokojit poptávku po předškolním vzdělání a umožníme lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov.
 
Pro 14. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky bylo celkově připraveno 1 146 583 728 Kč.
 
Pro 15. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky (pro sociálně vyloučené lokality) bylo celkově připraveno 1 719 875 593 Kč.

Za roky 2015 a 2016 tedy jen z těchto dvou výzev do státních MŠ skoro tři miliardy korun. 

7638 zařízení. To je hodnota, kterou jako počet "školek" uvádí na svých stránkách katalog TopŠkolky

Jsou to ale všechna zařízení, nejen státní školky a jesle. Má cenu výši poskytnuté dotace dělit počtem zařízení ? 

Konkurence v našem odvětví tedy je a hlavně bude. Pokud jste v této fázi dočetli a jste státní školkou, jste na tom oproti soukromým lépe. To ale neznamená, že pro Vás není Dignus přínosem.

Z výše uvedených investic do školek (a to jsou pouze státní školky) je zřejmé, že počet míst ve státních školkách bude i v budoucnu stále narůstat. Vyšší počet dětí = vyšší administrativa. To mi potvrdí všichni ředitelé těch školek, kteří jsou nuceni vykazovat do všech výkaznictví mšmt, žádosti o dotace, investice atd.  Zpět ale ke konkurenci. Je třeba se zamyslet i nad populační křivkou, kdy se rodí stále méně dětí. 

Konkurenční výhoda je pojem popisující atributy, které umožňují organizaci překonat její konkurenci. Tyto atributy mohou zahrnovat vysoce kvalifikovaný personál, geografickou pozici, nebo nové inovativní informační technologie. Jako například Dignus. Ty představují taktéž konkurenční výhodu, ať už jako součást samotné péče o děti a vzdělávání, nebo jako konkurenční pomoc v obchodním procesu, pomoc při vykazování, souhrnná data, reporty. Nejen to. Lepší identifikaci a pochopení zákazníků (rodičů) jejich zvyky, potřeby dětí...

Můžeme říct, že konkurenční výhoda vychází v podstatě z hodnoty, kterou je společnost schopna vytvořit pro své zákazníky. Je ale zapotřebí tyto hodnoty někde "skladovat" někde je uchovávat a pracovat s nimi. Mnoho školek si tuto konkurenční výhodu ještě neuvědomilo. 

Tým Dignus

 

 

Nenabízíme pouze systém Dignus a pak už o nás neuslyšíte. 

Můžeme Vám pomoci i s otázkami okolo provozu zařízení, s vyřízením dotací, monitorovacími zprávami atd. 

 

Elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky sám hlídá případné porušení pravidel a včas Vás na to upozorní!

 

Počty dětí a pečovatelů, docházky dětí i zaměstnanců, klíčová pravidla (děti vs pečovatelé) i exporty všech tabulek včetně loga ESF a vypočítané dle půldnů, kapacit atd. 

 

Našimi zákazníky jsou soukromé i státní mateřské školy či základní školy evidované ve školském rejstříku, lesní školky, žadatelé provozující zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost i provozovatelé dětských skupin evidovaných jako DS u MPSV.

 

Dobám, kdy ve školkách, jeslích nebo v různých dětských skupinách vládla papírová forma evidence docházky dětí, již odzvonilo. V dnešní době využívá management a vedení těchto institucí spíše elektronickou databázi těchto nezbytných informací, souvisejících s bezproblémovým chodem školky nebo jeslí. V tomto případě je revoluční docházkový systém školka od naší společnosti Dignus services s.r.o., naprostou nezbytností.  

V čem spočívají naše výhody?

Naše řešení elektronického informačního systému vychází ze zkušeností přímo z provozu. Systém Dignus vznikl na míru podle každodenních požadavků na evidenci provozu provozovatelů sítě soukromých školek a jeslí, posléze i dalších institucí. Mezi těmito institucemi jsou státní základní školy, lesní školky i různé dětské skupiny s dětmi ve věku od 6 měsíců do 7 let. Docházkový systém školka obsahuje důležité informace, které ulehčí práci jak personálu, tak samotným rodičům. Docházkový systém školka je připraven i na nečekané události, které zejména ve spojitosti s dětmi nejsou ničím neobvyklým. Zahrnuje zásadní informace o zdravotním stavu jednotlivých dětí, které se nachází ve školce, nebo v ní v nejbližší době budou. Jedním kliknutím na tabletu nebo chytrém telefonu hospodářka školní jídelny zjistí, kolik dětí je přítomno ve školce či v jeslích a kolik obědů je na tento a další dny zapotřebí. 

To je jen jedna z mnoha funkcí systému Dignus. Náš systém je, co se týká ovládání naprosto lehce zvládnutelný a přizpůsobivý.

Proč docházkový systém využívat?

Docházkový systém nabízí velmi rychlý přehled o všem, co se v dané dětské skupině, škole, školce či jeslích odehrává. K citlivým informacím se však nikdo nepovolaný nemá v žádném případě šanci dostat. Další výhodou, kterou náš docházkový a informační systém disponuje, je výpočet školného na základě stanovené docházky. Umožňuje tisk faktur a nemůžeme opomenout ani to, že je naprosto připraven na elektronickou evidenci tržeb. S Dignusem již nebudete nuceni kupovat do vašeho zařízení žádné další "krabičky a softwéry", ani se s nimi učit zacházet. Elektronický docházkový systém Dignus pro evidenci docházky ve školách, školkách a jeslích eviduje docházku pomocí čipových karet RFID. Nemusíte využívat jen čipové karty, ale i různé docházkové přívěsky, nebo čipové samolepky, které příchod a odchod ze zařízení zapíší do docházky. 

Příchod a odchod dítěte lze poté exportovat do excelovské tabulky přesně podle požadavků  Výzvy pro příjemce dotace „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku ESF 035 a 036“ a tím splnit povinnost elektronické evidence pomocí čipových karet levně a hlavně v jednom systém. 

Systém pro vás připraví exporty přesně tak, jak je požadováno v podmínkách dotace.

Pokud využíváte Dignus a jeho elektronickou evidenci docházky, již nebudete muset řešit nákup Pokladny nebo systému, se kterým administrujete EET. Dignus vše udělá za Vás a hlášení o elektronické evidenci tržeb posílá za Vás.

Od podpisu smlouvy do zprovoznění systému včetně instalace čteček nemusí uplynout ani 3 dny.

Víme, že dodání docházkového systému Vás nesmí zdržet, proto elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky dodáváme v podstatě obratem. www.dignus.cz = elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

 

Typové situace

Typ subjektu

Výchozí stav

Možnost žádat o jednotku na:

Podmínky

stávající příjemce podpory z OP LZZ

již provozuje DS[1]

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

stávající provozovatel zařízení péče o děti[2]

zařízení není evidováno jako DS u MPSV

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV[3], elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

stávají provozovatel DS, bez předchozí dotace z OP LZZ

DS je evidována u MPSV

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel plánující budování nové DS

na místě plánované realizace se dosud nenachází/neprovozovalo zařízení péče o děti

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

na místě plánované realizace se již provozuje/provozovalo zařízení péče o děti[4], tento provoz/prostor chce převzít

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV  elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel plánující budování nového zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost

na místě plánované realizace se dosud nenachází/neprovozovalo zařízení péče o děti

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

Před zahájením provozu získání závazného stanoviska příslušné krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz zařízení péče o děti, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel provozující zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost

na místě plánované realizace se již provozuje/provozovalo zařízení péče o děti

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

provozovatel mateřské školy, evidované ve školském rejstříku

mimo budovu MŠ[5] chce zřídit novou dětskou skupinu, kterou nebude zapisovat do školského rejstříku

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

provozuje bývalé jesle jako dětskou skupinu

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

 [1] Dětská skupina

[2] Nesmí se však jednat o zařízení, jehož vznik byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“), ani o dětskou skupinu již zapsanou do evidence dětských skupin, ani o zařízení péče o děti provozované na základě živnostenského oprávnění, ani o mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.

[3] Povinnost registrace do evidence dětských skupin neplatí pro živnosti

[4] Viz. poznámka č. 2

[5] Mateřská škola

 

V rámci služby Dignus jsme implementovali našim zákazníkům nový typ zařízení pro čtení magnetických, kontaktních a bezkontaktních karet. Tato výměna za rychlejší a modernější verzi přinesla díky nové čtečce bezkontaktních karet ve školkách rychlejší odezvu systému. Přeci jen se jedná o hardware a po letech užívání, kdy se technologie neustále vyvíjí, byla výměna přínosem. 

Všem školkám a jeslím jsme výměnu čteček provedli v rámci využívání systému Dignus ZDARMA. 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dle příkladu z jiných mateřských škol jsme se rozhodli zabezpečit vchody do naší školky, aby do objektu neměl přístup nikdo, kdo tady nemá co dělat. To, že se zatím nic neztratilo a nikomu se nic nestalo, není důvodem k tomu, abychom nadále nechávali otevřenou školku a zbytečně riskovali bezpečnost nás i Vašich dětí!

Na vchody jsou montovány čipové zámky, které umožní každému rodiči otevření dveří přiložením čipu jen na pár vteřin a školka tak zůstane trvale uzavřena.

 

Každý rodič bude mít vlastní čipový přívěsek chráněný kódem a bez něj se do školky nedostane. Pokud chodí pro dítě ještě někdo další, může mít také čip, pokud to kapacita zařízení umožní dle počtu přidělených čipů.

Čip obdržíte za 5 Kč, pokud budete chtít více čipů, zaplatíte násobek dle počtu.

Čip bude aktivní po celou dobu docházky dítěte, pak jej deaktivujeme. Pokud dojde ke zničení, zakoupíte si nový. Pokud čip přestane fungovat, bude bezplatně vyměněn. To vše je zahrnuto v ceně čipu. V ceně čipu je i veškerý servis spojený s naprogramováním. 

Čipy – v době, kdy je MŠ otevřená se do budovy rodiče dostanou pomocí čipu, který si má možnost každý rodič zakoupit. Čipy se přikládají k označenému vypínači na budově hned vedle dveří.

Z budovy se každý dostane pomocí tlačítka umístěného na dveřích po levé straně dveří a po zatlačení na dveře.

 

Vámi objednané čipy budou pozděj Jedná se o speciální docházkový terminál s identifikací na bezkontaktní čipy a karty, který obsahuje i samotnou docházku Dignus Online docházka je aplikace, která Vám umožní kontrolu příchodu a ... Vaši zaměstnanci se mohou přihlašovat pomocí čipu, karty, pinu nebo tak evidenci skutečné docházky zaměstnanců zařízení sociálních služeb. ... nebo přerušení pracovní doby a přiloží svůj čip nebo kartu ke snímači K našemu systému můžete získat také elektronické čtečky čipových karet nebo snímače otisků prstů. Pokud chcete mít přesnou evidenci docházek dětí i učitelů je to ta správná volba pro vás.

Příjemci dotace „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku ESF 035 a 036“ tímto splní povinnost elektronické evidence pomocí čipových karet Systém pro vás také připraví exporty přesně tak jak je požadováno v podmínkách dotace.

 

ezervační a náhradový systém webooker byl vytvořen speciálně pro potřeby mateřských a rodinných center. Podporuje ovšem také podobná zařízení jako jsou hudební školičky, umělecké školky atd.

 

Hlavním přínosem našeho systému je velké ulehčení práce pro vedoucí těchto center. Umožňuje vašim klientům, aby se sami přihlašovali na kroužky, kurzy a hodiny, online přímo v našem systému. Nemusíte tedy každého jednotlivého studenta řešit emailem, nebo telefonem.

Systém dále umožňuje klientům se z hodin omlouvat a vybírat si náhrady. Opět je vše online takže můžete zůstat v klidu, vše proběhne bez plýtvání vašeho drahocenného času. Před začátkem hodiny pouze kouknete na rozvrh a hned víte, kdo přijde a kdo ne.

 

Systém samozřejmě nabízí mnohem více, například evidenci plateb, intuitivní plánování rozvrhu, možnost zadávání docházky přímo na hodině (pokud máte tablet, nebo notebook) atd. O veškeré podstatném dění v systému jsou ihned informováni nejen vaši děti, rodiče onemocní učitelka a hodinu povede někdo jiný, ale také vy. Nebudete tedy muset neustále u systému čekat dostanete email.

.

i rozdány a evidovány pod pořadovým číslem. Pokud dojde ke ztrátě, ihned to nahlaste p. učitelce a následně bude čip ze systému vymazán. Jedině takto zabezpečíme, že zámky splní svou funkci.

 

Kdo přijde bez čipu, zazvoní a počká, až mu paní provozní otevřou. Určitě se budou snažit otevřít, co nejdříve to bude možné. 

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACÍ V RÁMCI OPZ PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - Evropský sociální fond / Operační program zaměstnanost.

Docházkový systém Dignus splňuje požadavky elektronické evidence docházky pomocí čipů nebo přístupových karet.

"5.3.6 Evidence dětí vedená provozovatelem zařízení péče o děti - Provozovatel zařízení je povinen průběžně vést evidenci dětí. Vedení evidence dětí je ověřováno při kontrole na místě. Evidence dětí musí v návaznosti na § 11 zákona č. 247/2014 Sb. kromě obecné evidence zahrnovat řádné záznamy o přesné docházce dětí v konkrétní dny. Ze záznamu musí být patrné, které dítě bylo v daný den v zařízení přítomno a v jakém čase."

"Provozovatel zařízení je povinen záznamy o docházce dětí evidovat v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu .xls nebo .xlsx pro přenos údajů do evidence, která bude sloužit jako příloha Zprávy o realizaci projektu. Následně je tento formát používán pro kontrolu docházky ze strany ŘO jak při kontrole zprávy o realizaci projektu, tak při kontrole na místě."

Docházkový systém Dignus pro školky, jesle a dětské skupiny je kompatabilní s požadavky na evidenci dat požadovaných při kontrole ze strany dotčených orgánů.

 

 

<< 1 | 2 | 3 >>

Novinky z našeho elektronického informačního systému a evidence docházky pro školky, jesle a dětské skupiny