Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Výrazně jsme zkrátili dobu dodání systému Dignus

11.03.2016 13:44

Od podpisu smlouvy do zprovoznění systému včetně instalace čteček nemusí uplynout ani 3 dny.

Víme, že dodání docházkového systému Vás nesmí zdržet, proto elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky dodáváme v podstatě obratem. www.dignus.cz = elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

 

Typové situace

Typ subjektu

Výchozí stav

Možnost žádat o jednotku na:

Podmínky

stávající příjemce podpory z OP LZZ

již provozuje DS[1]

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

stávající provozovatel zařízení péče o děti[2]

zařízení není evidováno jako DS u MPSV

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV[3], elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

stávají provozovatel DS, bez předchozí dotace z OP LZZ

DS je evidována u MPSV

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel plánující budování nové DS

na místě plánované realizace se dosud nenachází/neprovozovalo zařízení péče o děti

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

na místě plánované realizace se již provozuje/provozovalo zařízení péče o děti[4], tento provoz/prostor chce převzít

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV  elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel plánující budování nového zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost

na místě plánované realizace se dosud nenachází/neprovozovalo zařízení péče o děti

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

Před zahájením provozu získání závazného stanoviska příslušné krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz zařízení péče o děti, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel provozující zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost

na místě plánované realizace se již provozuje/provozovalo zařízení péče o děti

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

provozovatel mateřské školy, evidované ve školském rejstříku

mimo budovu MŠ[5] chce zřídit novou dětskou skupinu, kterou nebude zapisovat do školského rejstříku

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

provozuje bývalé jesle jako dětskou skupinu

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

 [1] Dětská skupina

[2] Nesmí se však jednat o zařízení, jehož vznik byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“), ani o dětskou skupinu již zapsanou do evidence dětských skupin, ani o zařízení péče o děti provozované na základě živnostenského oprávnění, ani o mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.

[3] Povinnost registrace do evidence dětských skupin neplatí pro živnosti

[4] Viz. poznámka č. 2

[5] Mateřská škola