Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Pomoc a poradenství je součástí podpory Dignus

09.12.2016 12:02

Nenabízíme pouze systém Dignus a pak už o nás neuslyšíte. 

Můžeme Vám pomoci i s otázkami okolo provozu zařízení, s vyřízením dotací, monitorovacími zprávami atd. 

 

Elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky sám hlídá případné porušení pravidel a včas Vás na to upozorní!

 

Počty dětí a pečovatelů, docházky dětí i zaměstnanců, klíčová pravidla (děti vs pečovatelé) i exporty všech tabulek včetně loga ESF a vypočítané dle půldnů, kapacit atd. 

 

Našimi zákazníky jsou soukromé i státní mateřské školy či základní školy evidované ve školském rejstříku, lesní školky, žadatelé provozující zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost i provozovatelé dětských skupin evidovaných jako DS u MPSV.