Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Nový typ čtečky RFID docházkových karet

01.03.2016 14:34

V rámci služby Dignus jsme implementovali našim zákazníkům nový typ zařízení pro čtení magnetických, kontaktních a bezkontaktních karet. Tato výměna za rychlejší a modernější verzi přinesla díky nové čtečce bezkontaktních karet ve školkách rychlejší odezvu systému. Přeci jen se jedná o hardware a po letech užívání, kdy se technologie neustále vyvíjí, byla výměna přínosem. 

Všem školkám a jeslím jsme výměnu čteček provedli v rámci využívání systému Dignus ZDARMA. 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dle příkladu z jiných mateřských škol jsme se rozhodli zabezpečit vchody do naší školky, aby do objektu neměl přístup nikdo, kdo tady nemá co dělat. To, že se zatím nic neztratilo a nikomu se nic nestalo, není důvodem k tomu, abychom nadále nechávali otevřenou školku a zbytečně riskovali bezpečnost nás i Vašich dětí!

Na vchody jsou montovány čipové zámky, které umožní každému rodiči otevření dveří přiložením čipu jen na pár vteřin a školka tak zůstane trvale uzavřena.

 

Každý rodič bude mít vlastní čipový přívěsek chráněný kódem a bez něj se do školky nedostane. Pokud chodí pro dítě ještě někdo další, může mít také čip, pokud to kapacita zařízení umožní dle počtu přidělených čipů.

Čip obdržíte za 5 Kč, pokud budete chtít více čipů, zaplatíte násobek dle počtu.

Čip bude aktivní po celou dobu docházky dítěte, pak jej deaktivujeme. Pokud dojde ke zničení, zakoupíte si nový. Pokud čip přestane fungovat, bude bezplatně vyměněn. To vše je zahrnuto v ceně čipu. V ceně čipu je i veškerý servis spojený s naprogramováním. 

Čipy – v době, kdy je MŠ otevřená se do budovy rodiče dostanou pomocí čipu, který si má možnost každý rodič zakoupit. Čipy se přikládají k označenému vypínači na budově hned vedle dveří.

Z budovy se každý dostane pomocí tlačítka umístěného na dveřích po levé straně dveří a po zatlačení na dveře.

 

Vámi objednané čipy budou pozděj Jedná se o speciální docházkový terminál s identifikací na bezkontaktní čipy a karty, který obsahuje i samotnou docházku Dignus Online docházka je aplikace, která Vám umožní kontrolu příchodu a ... Vaši zaměstnanci se mohou přihlašovat pomocí čipu, karty, pinu nebo tak evidenci skutečné docházky zaměstnanců zařízení sociálních služeb. ... nebo přerušení pracovní doby a přiloží svůj čip nebo kartu ke snímači K našemu systému můžete získat také elektronické čtečky čipových karet nebo snímače otisků prstů. Pokud chcete mít přesnou evidenci docházek dětí i učitelů je to ta správná volba pro vás.

Příjemci dotace „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku ESF 035 a 036“ tímto splní povinnost elektronické evidence pomocí čipových karet Systém pro vás také připraví exporty přesně tak jak je požadováno v podmínkách dotace.

 

ezervační a náhradový systém webooker byl vytvořen speciálně pro potřeby mateřských a rodinných center. Podporuje ovšem také podobná zařízení jako jsou hudební školičky, umělecké školky atd.

 

Hlavním přínosem našeho systému je velké ulehčení práce pro vedoucí těchto center. Umožňuje vašim klientům, aby se sami přihlašovali na kroužky, kurzy a hodiny, online přímo v našem systému. Nemusíte tedy každého jednotlivého studenta řešit emailem, nebo telefonem.

Systém dále umožňuje klientům se z hodin omlouvat a vybírat si náhrady. Opět je vše online takže můžete zůstat v klidu, vše proběhne bez plýtvání vašeho drahocenného času. Před začátkem hodiny pouze kouknete na rozvrh a hned víte, kdo přijde a kdo ne.

 

Systém samozřejmě nabízí mnohem více, například evidenci plateb, intuitivní plánování rozvrhu, možnost zadávání docházky přímo na hodině (pokud máte tablet, nebo notebook) atd. O veškeré podstatném dění v systému jsou ihned informováni nejen vaši děti, rodiče onemocní učitelka a hodinu povede někdo jiný, ale také vy. Nebudete tedy muset neustále u systému čekat dostanete email.

.

i rozdány a evidovány pod pořadovým číslem. Pokud dojde ke ztrátě, ihned to nahlaste p. učitelce a následně bude čip ze systému vymazán. Jedině takto zabezpečíme, že zámky splní svou funkci.

 

Kdo přijde bez čipu, zazvoní a počká, až mu paní provozní otevřou. Určitě se budou snažit otevřít, co nejdříve to bude možné.