Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Nová dotace - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

21.06.2019 15:58
dotace výzva mpsv dětská skupina mikrojesle docházka evidence

Nová výzva 111 z OPZ - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

Platnost od: 10. 6. 2019 05:55, Platnost do: 15. 8. 2019 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 6. 2019 06:00

Alokace v Kč: 258 000 000