Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

informační systém školky je tu pro vás, účelný online informační systém pro školky se používá rovněž v jeslích anebo dětských skupinách

11.03.2016 14:39

Docházkový sys modul využijí rodiče, jejich děti i zaměstnanci. Znamenitý online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je uživatelsky jednoduchý, vyznačuje se vysokým stupněm zabezpečení. Propracovaný Dignus informační systém školky byl vypracován pro zaměstnance školky, pro rodiče svěřených dětí i pro nadřízené v mateřské školce, je nápomocen rodičům i vychovatelům při vzdělávání svěřených dětí. Dignus je modul, jenž dokáže informovat rodiče, systém Dignus byl vytvořen pro ukládání fotografií a aktuálních novinek, rovněž se do systému mohou vložit materiály nutné k fakturaci. Stejně tak se díky přezkoumanému, přesto se díky velmi snadnému modulu vypočítá školné z údajů o docházce. Zaměstnavatelům i zaměstnancům výchovných zařízení informační systém školky pomáhá spravovat žádanky o dovolenou a jejich evidování. Zpracování statistik a sestav pro vedení je další samozřejmostí modulu Dignus.

Správce dětské skupiny, MŠ nebo jeslí by si ze zákona měl kontinuálně evidovat docházku, je třeba si docházku dětí nějak evidovat. Znamenitý docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splňuje potřebu elektronického zaznamenávání dětské docházky dětí s čipy nebo vstupními kartami. Program Dignus vznikl pro ulehčení zaměstnaneckých prací, přitom ještě zjednoduší komplexní registraci provozu mateřské školy, dětské skupiny anebo třeba jeslí. Provozovatel modulu před spuštěním program představí zaměstnancům školního zařízení, dostane se jim pomoci v primárních problémech, veškeré dotazy se ihned zodpoví.

Ovládání se tak stane hračkou i pedagogům, kteří se více přátelí s dětmi než s počítači. Administrativa je v tomto programu minimalizována. Pro školská zařízení anebo skupiny se konkrétní programy stavějí na míru a v zakódované podobě, informační systém školky je chráněn před vniknutím jiných lidí než správců.