Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Aktualizace specifických pravidel pro projekty dětských skupin!

25.12.2018 17:45

Pravidla pro stávající projekty se nemění. Byly upřesněny podmínky pro projekty podávané po 1. lednu:

- nové projekty na DS budou moci být podávané na rok až tři roky provozu (dva až šest půlroků, limit konce projektu bude upřesněn ve výzvě)
- navýšení financí vzhledem k růstu cenové hladiny:
1) jednotka provozu z původních 7 850 Kč na dítě a měsíc na 9 125 Kč na dítě a měsíc provozu 
2) jednotka nájmu z původních 700 Kč na dítě a měsíc na 800 Kč na měsíc a dítě
3) jednotka na kurz kvalifikace z původních 14 178 Kč na 14 760 Kč

 

V případě potřeby je možné se o pomoc obrátit na : https://www.facebook.com/mojedetskaskupina