Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Docházkový systém pro mikrojesle formou čtečky čipových karet

22.01.2019 17:26

Docházkový systém Dignus splňuje požadavky na docházkový systém pro mikrojesle:

Byly vyhlášeny dvě plánované výzvy s celkovou alokací 224 mil. Kč.

Výzva 069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu

Výzva 070 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

 

Více o požadavcích na docházkový systém pformou čipových karet a evidence docházky pro mikrojesle najdete v našem článku:

Provozovatel mikrojeslí je povinen evidovat řádné záznamy o přesné docházce pečujících osob v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu.xls nebo .xlsx ...

 

: